Trang chủ Tin tức Tài chính ngân hàng Thanh tra được gần 200 sai phạm NSNN

Thanh tra được gần 200 sai phạm NSNN

09/07/2017 | 525 lượt xem

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước (KBNN), trong 6 tháng đầu năm, toàn hệ thống đã phát hiện và xử lý 1.615 trường hợp vi phạm; trong đó, cảnh cáo 1.034 trường hợp; phạt tiền 581 trường hợp với tổng số tiền phạt thu được là 524 triệu đồng. Qua việc xử phạt này đã góp phần nâng cao kỷ cương, kỷ luật tài chính đối với các đơn vị thụ hưởng NSNN.


Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Quảng Nam. Ảnh: Thùy Linh.

Cũng trong 6 tháng qua, KBNN đã thực hiện thanh tra chuyên ngành tại 1 đơn vị, đạt 50% kế hoạch; các KBNN tỉnh, thành phố đã thực hiện thanh tra 104/321 đơn vị, đạt 33% kế hoạch. Sau khi tiến hành thanh tra, đã phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, cũng như kiến nghị thu hồi cho NSNN 172 triệu đồng (đã thực hiện thu hồi 85 triệu đồng).

Qua công tác thanh tra của hệ thống KBNN đã giúp cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách nâng cao ý thức chấp hành về quản lý, sử dụng NSNN đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

Ngoài ra, toàn hệ thống KBNN còn nghiêm túc tổ chức thực hiện kiểm tra và tự kiểm tra trên tất cả các hoạt động nghiệp vụ: Kiểm soát chi; rà soát hồ sơ, tài liệu, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Kiểm toán Nhà nước… Qua đánh giá sơ bộ, về cơ bản, các đơn vị KBNN đã nghiêm túc thực hiện, khắc phục các tồn tại, sai sót được phát hiện.

theo baohaiquan

Chưa có bình luận về Thanh tra được gần 200 sai phạm NSNN